GOODYEAR “100% SATISFACTION” garantii

+ Lisagarantii rehvi vigastustele

 

Goodyeari “100% SATISFACTION” garantii on meie viisiks näidata, et innovatsiooni juhtpositsioon, ohutus, ajakirjade testid ja kõrge kvaliteet on palju enamat kui pelgalt sõnad.

 

Teie rahulolu on meie jaoks väga oluline!

 

Uutele Goodyeari suverehvide valikule kehtiva GOODYEARi “100% SATISFACTION” garantiiga on teil võimalik ainult võita: Kui te ei jää enda ostetud Goodyeari suverehvidega rahule, vahetame rehvid välja uue toote vastu. Samas, kui teie rehvi peaks tekkima vigastus, saate oma purunenud rehvi uue vastu vahetada.

GOODYEARi “100% SATISFACTION” garantii (edaspidi "Kampaania") eesmärgiks on anda teile kindlustunne, et olete valinud tänapäeva ühed parimad rehvid! 

 

Tingimused

 

 1. Üldtingimused
  1. Kampaania hõlmab A) 14 päevast prooviperioodi ja B) rehvi vigastuse kindlustust.
  2. Kampaania korraldaja on Goodyear Baltic OÜ.
  3. Kampaania on organiseeritud ja kehtiv Eesti Vabariigi territooriumil.
  4. Kampaania toimub 01.03.2022 kuni 01.12.2022 kindlatele Goodyeari ja Dunlopi rehvimudelitele, mis on ostetud ajavahemikul 01.03.2022 kuni 30.09.2022. Kampaanias osalemiseks peab ostma vähemalt 4 rehvi.
  5. Kampaanias osalevad rehvimudelid on:

GOODYEAR: EFFICIENTGRIP COMPACT, EFICIENTGRIP PERFORMANCE, EFFICIENTGRIP PERFORMANCE2, EFFICIENTGRIP SUV, EFFICIENTGRIP 2 SUV, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3, EAGLE F1 ASYMMETRIC 5, EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV, EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 SUV, EAGLE F1 SUPERSPORT, EAGLE F1 ASYMMETRIC 6.

DUNLOP:  STREETRESPONSE 2, SPORT BLURESPONSE, SPORTMAXX RT, SPORTMAXX RT2, SPORTMAXX RT2 SUV, SPORTMAXX GT, QUATTROMAXX.

Rehvid peavad olema ostetud ja paigaldatud sama rehviedasimüüja juures.

  1. Kampaania toimub volitatud Goodyear Tire edasimüüjate juures. Täpse edasimüüjate nimekirja leiate veebilehe www.goodyear-promo.eu/ee  alamlehelt “Edasimüüjate nimekiri”.

 

 1. Kuidas kampaanias osaleda
  1. Ostke ajavahemikul 01.03.2022 – 30.09.2022 neli rehvi ükskõik millise käesolevate tingimuste punktis 1.1.5. nimetatud mudeli hulgast. Teile antakse unikaalse numbriga spetsiaalne plastist kampaaniakaart.
  2. Registreerige oma kaart veebilehel www.goodyear-promo.eu/ee  hiljemalt 14 päeva pärast ostu sooritamist.
  3. Oma kaardi registreerimine on garantii kampaanias osalemiseks. Registreerimata kaart kampaanias ei osale.
  4. Registreerimisvormi täites palun skaneerige oma ostukviitung veebilehel www.goodyear-promo.eu/ee. See salvestatakse süsteemi kui tõend ostu toimumise kohta. Kui teil ei ole võimalik ostudokumenti skaneerida, hoidke see palun kuni kampaania lõpuni alles. Rehvi tagastamise/vigastuse korral palutakse see teil esitada koos kampaaniakaardi numbriga.
  5. Rehvi vigastuse korral minge palun sama rehvimüüja juurde, kust te oma rehvid ostsite ja paigaldada lasite.
  6. Rehvi vigastus hõlmab Kampaania raames igasuguseid rehvikahjustusi: läbitorget, muljumist, löögi tagajärjel purunemist, mis leidis aset tavapärasel sõitmisel maanteel.
  7. Ühel isikul on võimalik kindlustada maksimaalselt kaks komplekti rehve.
  8. Ühte rehvi kindlustatakse Kampaania perioodil ainult üks kord.
  9. Vigastatud rehvi saab uue vastu vahetada ainult juhul, kui seda ei ole võimalik edasimüüja juures parandada (paranduskulud kannab tarbija).

 

 1. Rehvid, mis kvalifitseeruvad 14 päevaseks prooviperioodiks:
  1. Ei tohi olla kulunud rohkem kui 1 mm oma algsest mustrisügavusest.
  2. Neil ei tohi eelnevalt olla füüsilisi kahjustusi (kraapimisjäljed, läbitorked jms).
  3. Tagastamine peab toimuma neljateistkümne päeva jooksul alates ostukuupäevast, mida tõendab ostudokument.
  4. Täita tuleb rehvimüüja poolt antav blankett.
  5. Paigaldamisega seotud ja muud lisakulud kannab tarbija.

 

 1. Rehvid, mis kvalifitseeruvad rehvi vigastuse garantiiprogrammi:
  1. Mustri sügavus ei tohi olla väiksem kui 3 mm.
  2. Peavad olema registreeritud Kampaania veebilehel www.goodyear-promo.eu/ee koos skaneeritud või esitatud ostukviitungiga.
  3. Võivad olla kahjustatud läbitorke, muljumise või pidurdamise tagajärjel tavapärastes sõidutingimustes.
  4. Kampaaniatingimuste kohaselt kuuluvad vahetamisele ainult rehvid, mida ei ole võimalik parandada.

 

 1. Isikuandmete kaitse
  1. Vastutav töötleja Goodyear Baltic OÜ töötleb Kampaanias osalejate isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
   1. Kampaania läbiviimine: nimi, perekonnanimi, kaardinumber, müüja nimi, ostu ja paigaldamise kuupäev, rehvi mudel, rehvi suurus, sünnikuupäev, linn, telefoninumber, e-post, arve/tšekk;
   2. Statistika Kampaanias osalejate kohta: automark, auto tootmisaasta, sugu;
   3. Kaitse ebaausa kasutamise ja kuritarvitamise vastu: sõiduki registreerimisnumber;
   4. Toodete ja teenuste parandamine: arvamus ostetud rehvide kohta;
   5. Otseturundus: nimi, perekonnanimi, e-post;
  2. Vastutav töötleja Goodyear Baltic OÜ töötleb Kampaanias osalejate isikuandmeid järgmistel alustel:
   1. Eesmärk nr 1 „Kampaania läbiviimine“ ning nr 5 „Otseturundus“ – nõusoleku alusel;
   2. Muudel eesmärkidel töödeldakse andmeid õigustatud huvi alusel.
  3. Vastutav töötleja Goodyear Baltic OÜ on Kampaanias osalejate isikuandmete töötlemiseks järgmised õigustatud huvid:
   1. Eesmärk nr 2 „Statistika Kampaanias osalejate kohta“ – õigustatud huvi klientide kohta statistika kogumiseks;
   2. Eesmärk nr 3 „Kaitse ebaausa kasutamise ja kuritarvitamise vastu“ – õigustatud huvi meetmete rakendamiseks ja informatsiooni kogumiseks, mis võib olla vajalik õiguste ja huvide kaitseks;
   3. Eesmärk nr 4 „Toodete ja teenuste parandamine“ – õigustatud huvi klientide arvamuste kogumiseks toodete ja teenuste kohta, et neid parandada.
  4. Vastutav töötleja Goodyear Baltic OÜ ei saa Kampaaniasse kaasata osalejaid, kes ei esita kohustuslikke nõutud andmeid.
  5. Goodyear Baltic OÜ edastab Kampaanias osalejate isikuandmeid kolmandast isikust volitatud töötlejale, kes hooldab ja haldab Kampaania veebilehte.
  6. Kampaanias osalejate isikuandmeid hoitakse järgmiste säilitamistähtaegadega:
   1. Nime, perekonnanime, kaardinumbrit, müüja nime, ostu ja paigaldamise kuupäeva, rehvi mudelit, rehvi suurust, sünnikuupäeva, linna, telefoninumbrit, e-posti, arvet/tšekki, mida töödeldakse Kampaania läbiviimise eesmärgil, säilitatakse Kampaania kestuse ajal ning 3 aastat pärast selle lõppu;
   2. automarki, auto tootmisaastat, sugu töödeldakse Kampaanias osalejate kohta statistika koostamiseks ning säilitatakse 3 aastat;
   3. sõiduki registreerimisnumbrit, mida töödeldakse ebaausa kasutamise ja kuritarvitamise vastu kaitsmise eesmärgil, säilitatakse Kampaania kestuse ajal ning 3 aastat pärast selle lõppu;
   4. arvamust ostetud rehvide kohta, mida töödeldakse toodete ja teenuste parandamise eesmärgil, säilitatakse 3 aastat;
   5. nime, perekonnanime, e-posti aadressi, mida töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, säilitatakse 3 aastat alates nõusoleku andmise kuupäevast.
  7. Kampaanias osalejatel on oma isikuandmetega seoses järgmised õigused:
   1. taotleda Goodyear Baltic OÜ juurdepääsu andmetele, andmete parandamist või kustutamist või nende töötlemise piiramist;
   2. õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, mis toimub õigustatud huvi alusel;
   3. õigus saada oma töödeldud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis (andmete ülekandmise õigus);
   4. õigus võtta tagasi oma nõusolek:
   5. õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
  8. Kampaanias osalejad võivad neid õigusi teostada, võttes ühendust Goodyear Baltic OÜ e-posti teel nordic_dataprivacy@goodyear.com.

 

 1. Kampaania ei kehti või ei kata järgmisi olukordi:
  1. Kui rehvi kahjustus tekkis autoõnnetuse, vandalismi, varguse, põlengu, lumekettide kasutamise tagajärjel või kahjustuse või kosmeetilise kahjustuse korral, mida on võimalik parandada.
  2. Rehvid, millele on muster uuesti sisse lõigatud, õhukummita rehvile on lisatud õhukumm, või mustrisügavus on väiksem kui 3 mm.
  3. Rehvid, mida on kasutatud autovõidusõitudel.
  4. Rehvid, mida on juba vahetatud vähemalt üks kord seoses vigastusega.
  5. Run On Flat rehvid

 

 1. Goodyear Baltic OÜ-l on õigus tühistada või peatada Kampaania igal ajal, teatades sellest kampaania veebilehel www.goodyear-promo.eu/ee.

 

ERIGARANTII 100% SATISFACTION kehtib lisaks Goodyear Dunlop Tires standardtingimustele ja Goodyeari edasimüüja poolt kehtestatud tingimustele. Nende kohta lisateabe saamiseks pöörduge palun Goodyeari edasimüüja poole. Garantii eesmärgiks ei ole piirata teie seadustest või Goodyear Baltic OÜ poolt tagatud standardtingimustest tulenevaid tarbijaõigusi.

 

Käesoleva garantii loojaks on Goodyear Baltic OÜ.